พรีออเดอร์

.

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

Features "Shokugeki no sama" anime third season opening theme with 2 additional titles. Cover features original illustration. Also comes with music video on DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'4235' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5698,22592,22968,1531,7333,6468,23366,7732,6900,6787,17660,10231,11173,19671,6259,22160,21340,5180 Array ( [0] => 5698 [1] => 22592 [2] => 22968 [3] => 1531 [4] => 7333 [5] => 6468 [6] => 23366 [7] => 7732 [8] => 6900 [9] => 6787 [10] => 17660 [11] => 10231 [12] => 11173 [13] => 19671 [14] => 6259 [15] => 22160 [16] => 21340 [17] => 5180 )