พรีออเดอร์

.

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

Features "Shokugeki no sama" anime third season opening theme with 2 additional titles. Cover features original illustration. Also comes with music video on DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'4235' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19757,1540,2813,17182,21714,488,15777,17386,1496,24316,23402,24099,21977,7345,11210,21917,20288,22942 Array ( [0] => 19757 [1] => 1540 [2] => 2813 [3] => 17182 [4] => 21714 [5] => 488 [6] => 15777 [7] => 17386 [8] => 1496 [9] => 24316 [10] => 23402 [11] => 24099 [12] => 21977 [13] => 7345 [14] => 11210 [15] => 21917 [16] => 20288 [17] => 22942 )