พรีออเดอร์

.

750 BAHT
900 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'4224' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16106,9365,22287,13719,4184,12473,23739,2388,5703,4489,5423,1402,3824,12985,20200,21183,12460,21332 Array ( [0] => 16106 [1] => 9365 [2] => 22287 [3] => 13719 [4] => 4184 [5] => 12473 [6] => 23739 [7] => 2388 [8] => 5703 [9] => 4489 [10] => 5423 [11] => 1402 [12] => 3824 [13] => 12985 [14] => 20200 [15] => 21183 [16] => 12460 [17] => 21332 )