พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Features "SERVAMP" anime ending theme.

q select pid from dex_product where pid<>'4223' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5678,9149,4958,22186,8256,23626,5221,23848,9384,2996,4186,22039,7902,5181,22500,20287,23938,15589 Array ( [0] => 5678 [1] => 9149 [2] => 4958 [3] => 22186 [4] => 8256 [5] => 23626 [6] => 5221 [7] => 23848 [8] => 9384 [9] => 2996 [10] => 4186 [11] => 22039 [12] => 7902 [13] => 5181 [14] => 22500 [15] => 20287 [16] => 23938 [17] => 15589 )