พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features radio theme song. Cover features original illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'4221' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11007,2833,3154,17295,6129,5415,2482,12865,11619,4212,8369,2741,6323,1381,8402,8271,18979,22422 Array ( [0] => 11007 [1] => 2833 [2] => 3154 [3] => 17295 [4] => 6129 [5] => 5415 [6] => 2482 [7] => 12865 [8] => 11619 [9] => 4212 [10] => 8369 [11] => 2741 [12] => 6323 [13] => 1381 [14] => 8402 [15] => 8271 [16] => 18979 [17] => 22422 )