พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features radio theme song. Cover features original illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'4221' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18875,3326,4035,5931,16056,18976,9318,6250,18977,12862,3667,6256,10176,20185,2507,6447,6129,1379 Array ( [0] => 18875 [1] => 3326 [2] => 4035 [3] => 5931 [4] => 16056 [5] => 18976 [6] => 9318 [7] => 6250 [8] => 18977 [9] => 12862 [10] => 3667 [11] => 6256 [12] => 10176 [13] => 20185 [14] => 2507 [15] => 6447 [16] => 6129 [17] => 1379 )