พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features radio theme song. Cover features original illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'4221' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11311,5414,4851,3034,9797,18977,9774,18875,18874,9941,5097,8365,3154,9779,18974,3817,12760,4035 Array ( [0] => 11311 [1] => 5414 [2] => 4851 [3] => 3034 [4] => 9797 [5] => 18977 [6] => 9774 [7] => 18875 [8] => 18874 [9] => 9941 [10] => 5097 [11] => 8365 [12] => 3154 [13] => 9779 [14] => 18974 [15] => 3817 [16] => 12760 [17] => 4035 )