พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Features 3 songs. Cover features original illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'4219' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3153,11619,1400,4070,6256,9774,20187,13593,6449,13086,1377,5430,3151,14249,13594,13085,3816,3260 Array ( [0] => 3153 [1] => 11619 [2] => 1400 [3] => 4070 [4] => 6256 [5] => 9774 [6] => 20187 [7] => 13593 [8] => 6449 [9] => 13086 [10] => 1377 [11] => 5430 [12] => 3151 [13] => 14249 [14] => 13594 [15] => 13085 [16] => 3816 [17] => 3260 )