พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Features 3 songs. Cover features original illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'4219' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11432,1379,4848,1380,3156,8269,1381,3158,9772,20186,16056,4757,3817,17295,1387,17292,9941,4359 Array ( [0] => 11432 [1] => 1379 [2] => 4848 [3] => 1380 [4] => 3156 [5] => 8269 [6] => 1381 [7] => 3158 [8] => 9772 [9] => 20186 [10] => 16056 [11] => 4757 [12] => 3817 [13] => 17295 [14] => 1387 [15] => 17292 [16] => 9941 [17] => 4359 )