พรีออเดอร์

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Features 3 songs. Cover features original illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'4205' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17182,5166,22071,22192,9293,3038,10783,1749,228,23382,18554,10858,1526,17835,1561,22889,2674,10653 Array ( [0] => 17182 [1] => 5166 [2] => 22071 [3] => 22192 [4] => 9293 [5] => 3038 [6] => 10783 [7] => 1749 [8] => 228 [9] => 23382 [10] => 18554 [11] => 10858 [12] => 1526 [13] => 17835 [14] => 1561 [15] => 22889 [16] => 2674 [17] => 10653 )