มีสินค้า

ที่รองแก้ว

79 BAHT
add to cart

ที่รองแก้ว ผลิตจากยางคุณภาพดี มีความทนทานใช้สำหรับรองแก้ว สามารถทนร้อนและเย็นได้

q select pid from dex_product where pid<>'42' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14899,1826,1847,23056,21533,13903,12188,13880,1832,18166,2663,13934,337,20454,10055,6391,10372,5956 Array ( [0] => 14899 [1] => 1826 [2] => 1847 [3] => 23056 [4] => 21533 [5] => 13903 [6] => 12188 [7] => 13880 [8] => 1832 [9] => 18166 [10] => 2663 [11] => 13934 [12] => 337 [13] => 20454 [14] => 10055 [15] => 6391 [16] => 10372 [17] => 5956 )