สินค้าเหลือน้อย

4,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4189' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1377,4070,11311,6322,4212,11265,6256,13594,9796,1400,1386,6802,11433,1384,1401,13593,20185,19105 Array ( [0] => 1377 [1] => 4070 [2] => 11311 [3] => 6322 [4] => 4212 [5] => 11265 [6] => 6256 [7] => 13594 [8] => 9796 [9] => 1400 [10] => 1386 [11] => 6802 [12] => 11433 [13] => 1384 [14] => 1401 [15] => 13593 [16] => 20185 [17] => 19105 )