สินค้าเหลือน้อย

4,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4189' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20186,1384,11617,8269,5091,4064,4853,5430,2482,9318,12864,18974,6254,4212,18874,12762,4359,9785 Array ( [0] => 20186 [1] => 1384 [2] => 11617 [3] => 8269 [4] => 5091 [5] => 4064 [6] => 4853 [7] => 5430 [8] => 2482 [9] => 9318 [10] => 12864 [11] => 18974 [12] => 6254 [13] => 4212 [14] => 18874 [15] => 12762 [16] => 4359 [17] => 9785 )