สินค้าเหลือน้อย

4,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4164' and ( pcharacter='28' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22010,392,22008,20349,383,386,19575,387,20347,381,7769,22012,18491,6187,22006,22007,19567,19563 Array ( [0] => 22010 [1] => 392 [2] => 22008 [3] => 20349 [4] => 383 [5] => 386 [6] => 19575 [7] => 387 [8] => 20347 [9] => 381 [10] => 7769 [11] => 22012 [12] => 18491 [13] => 6187 [14] => 22006 [15] => 22007 [16] => 19567 [17] => 19563 )