สินค้าหมด

1,000 BAHT
1250 BAHT

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'4156' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4801,7252,793,791,8835,23058,794,790,4707,4331,5061,4817,4708,14162,4800,783,6974,786 Array ( [0] => 4801 [1] => 7252 [2] => 793 [3] => 791 [4] => 8835 [5] => 23058 [6] => 794 [7] => 790 [8] => 4707 [9] => 4331 [10] => 5061 [11] => 4817 [12] => 4708 [13] => 14162 [14] => 4800 [15] => 783 [16] => 6974 [17] => 786 )