สินค้าหมด

750 BAHT
1250 BAHT

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'4156' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8311,787,9595,5061,7473,10533,9623,4815,9672,4708,794,1619,8850,3214,4817,21752,4794,22870 Array ( [0] => 8311 [1] => 787 [2] => 9595 [3] => 5061 [4] => 7473 [5] => 10533 [6] => 9623 [7] => 4815 [8] => 9672 [9] => 4708 [10] => 794 [11] => 1619 [12] => 8850 [13] => 3214 [14] => 4817 [15] => 21752 [16] => 4794 [17] => 22870 )