สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'4156' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7252,3467,784,10541,10017,10329,11115,794,9090,1616,786,789,7251,12810,10533,10082,7224,791 Array ( [0] => 7252 [1] => 3467 [2] => 784 [3] => 10541 [4] => 10017 [5] => 10329 [6] => 11115 [7] => 794 [8] => 9090 [9] => 1616 [10] => 786 [11] => 789 [12] => 7251 [13] => 12810 [14] => 10533 [15] => 10082 [16] => 7224 [17] => 791 )