สินค้าหมด

1,000 BAHT
1250 BAHT

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'4156' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9632,1621,4865,10363,784,10533,10329,790,9593,1179,788,10541,4106,4262,7365,9107,10082,5017 Array ( [0] => 9632 [1] => 1621 [2] => 4865 [3] => 10363 [4] => 784 [5] => 10533 [6] => 10329 [7] => 790 [8] => 9593 [9] => 1179 [10] => 788 [11] => 10541 [12] => 4106 [13] => 4262 [14] => 7365 [15] => 9107 [16] => 10082 [17] => 5017 )