มีสินค้า

180 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4154' and ( pcharacter='164' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5868,5867,5202,5866,3617,4546,4317,3416,3947,3515,3466,3148,3633,3853,20904,5049,3102,5204 Array ( [0] => 5868 [1] => 5867 [2] => 5202 [3] => 5866 [4] => 3617 [5] => 4546 [6] => 4317 [7] => 3416 [8] => 3947 [9] => 3515 [10] => 3466 [11] => 3148 [12] => 3633 [13] => 3853 [14] => 20904 [15] => 5049 [16] => 3102 [17] => 5204 )