สินค้าหมด

600 BAHT
700 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'4128' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10906,769,1165,1155,9519,2331,13673,11518,9105,9833,1163,4256,19355,4255,15584,2333,6749,3954 Array ( [0] => 10906 [1] => 769 [2] => 1165 [3] => 1155 [4] => 9519 [5] => 2331 [6] => 13673 [7] => 11518 [8] => 9105 [9] => 9833 [10] => 1163 [11] => 4256 [12] => 19355 [13] => 4255 [14] => 15584 [15] => 2333 [16] => 6749 [17] => 3954 )