สินค้าหมด

600 BAHT
700 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'4128' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4116,3066,5887,4126,1160,15583,771,6749,13673,1018,15584,15185,1165,5185,5055,22337,4987,768 Array ( [0] => 4116 [1] => 3066 [2] => 5887 [3] => 4126 [4] => 1160 [5] => 15583 [6] => 771 [7] => 6749 [8] => 13673 [9] => 1018 [10] => 15584 [11] => 15185 [12] => 1165 [13] => 5185 [14] => 5055 [15] => 22337 [16] => 4987 [17] => 768 )