สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'4126' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7791,1158,4129,776,21746,1163,9268,4157,2337,768,1947,4256,5887,1166,13002,9673,3066,3955 Array ( [0] => 7791 [1] => 1158 [2] => 4129 [3] => 776 [4] => 21746 [5] => 1163 [6] => 9268 [7] => 4157 [8] => 2337 [9] => 768 [10] => 1947 [11] => 4256 [12] => 5887 [13] => 1166 [14] => 13002 [15] => 9673 [16] => 3066 [17] => 3955 )