สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'4126' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19356,4251,769,4248,9833,5040,5059,3065,1160,4330,4249,2333,15584,768,4254,20902,5887,15185 Array ( [0] => 19356 [1] => 4251 [2] => 769 [3] => 4248 [4] => 9833 [5] => 5040 [6] => 5059 [7] => 3065 [8] => 1160 [9] => 4330 [10] => 4249 [11] => 2333 [12] => 15584 [13] => 768 [14] => 4254 [15] => 20902 [16] => 5887 [17] => 15185 )