สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart

BB322 OO-RAISER

/
q select pid from dex_product where pid<>'4116' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8965,9438,15583,2333,1169,4120,5040,15185,4126,4987,1947,1018,3955,775,4258,12294,9519,5185 Array ( [0] => 8965 [1] => 9438 [2] => 15583 [3] => 2333 [4] => 1169 [5] => 4120 [6] => 5040 [7] => 15185 [8] => 4126 [9] => 4987 [10] => 1947 [11] => 1018 [12] => 3955 [13] => 775 [14] => 4258 [15] => 12294 [16] => 9519 [17] => 5185 )