สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart

BB322 OO-RAISER

/
q select pid from dex_product where pid<>'4116' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3957,9438,9521,4260,10906,8965,4128,20902,3954,9833,1018,4254,9834,5185,771,12039,4781,11715 Array ( [0] => 3957 [1] => 9438 [2] => 9521 [3] => 4260 [4] => 10906 [5] => 8965 [6] => 4128 [7] => 20902 [8] => 3954 [9] => 9833 [10] => 1018 [11] => 4254 [12] => 9834 [13] => 5185 [14] => 771 [15] => 12039 [16] => 4781 [17] => 11715 )