มีสินค้า

SD STAR WINNING GUNDAM

480 BAHT
add to cart

SD STAR  WINNING  GUNDAM  

q select pid from dex_product where pid<>'4107' and ( pcharacter='21' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4869,7386,6668,7465,3054,1353,7374,1077,8971,1946,6669,7385,7468,4944,1356,5864,4839,7116 Array ( [0] => 4869 [1] => 7386 [2] => 6668 [3] => 7465 [4] => 3054 [5] => 1353 [6] => 7374 [7] => 1077 [8] => 8971 [9] => 1946 [10] => 6669 [11] => 7385 [12] => 7468 [13] => 4944 [14] => 1356 [15] => 5864 [16] => 4839 [17] => 7116 )