มีสินค้า

SD STAR WINNING GUNDAM

360 BAHT
add to cart

SD STAR  WINNING  GUNDAM  

q select pid from dex_product where pid<>'4107' and ( pcharacter='21' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5197,9158,4839,7254,5864,8538,8973,3049,9861,1080,7377,3053,8972,15188,7116,9485,8408,3430 Array ( [0] => 5197 [1] => 9158 [2] => 4839 [3] => 7254 [4] => 5864 [5] => 8538 [6] => 8973 [7] => 3049 [8] => 9861 [9] => 1080 [10] => 7377 [11] => 3053 [12] => 8972 [13] => 15188 [14] => 7116 [15] => 9485 [16] => 8408 [17] => 3430 )