สินค้าเหลือน้อย

3,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4040' and ( pcharacter='167' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22924,3391,5911,13374,10594,5440,12737,10595,13789,4063,15727,16137,19725,12201,21293,6319,8779,3304 Array ( [0] => 22924 [1] => 3391 [2] => 5911 [3] => 13374 [4] => 10594 [5] => 5440 [6] => 12737 [7] => 10595 [8] => 13789 [9] => 4063 [10] => 15727 [11] => 16137 [12] => 19725 [13] => 12201 [14] => 21293 [15] => 6319 [16] => 8779 [17] => 3304 )