สินค้าหมด

3,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4040' and ( pcharacter='167' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14466,3367,12288,13789,24611,11244,5911,7173,4028,9940,22535,19725,6319,4185,12201,3678,11468,6301 Array ( [0] => 14466 [1] => 3367 [2] => 12288 [3] => 13789 [4] => 24611 [5] => 11244 [6] => 5911 [7] => 7173 [8] => 4028 [9] => 9940 [10] => 22535 [11] => 19725 [12] => 6319 [13] => 4185 [14] => 12201 [15] => 3678 [16] => 11468 [17] => 6301 )