พรีออเดอร์

.

1,100 BAHT
1300 BAHT
พรีออเดอร์

Features BGM and main songs of "Complete Revolutio" TV anime series.

q select pid from dex_product where pid<>'4010' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6608,15791,25093,8975,24615,8280,5912,2389,10713,6561,5350,22288,24135,9196,14605,6197,5659,11766 Array ( [0] => 6608 [1] => 15791 [2] => 25093 [3] => 8975 [4] => 24615 [5] => 8280 [6] => 5912 [7] => 2389 [8] => 10713 [9] => 6561 [10] => 5350 [11] => 22288 [12] => 24135 [13] => 9196 [14] => 14605 [15] => 6197 [16] => 5659 [17] => 11766 )