สินค้าเหลือน้อย

สมุดปกห่วง

100 BAHT
add to cart

เนื้อในผลิตจากกระดาษปอนด์ 80 แกรม จำนวน80แผ่น 160 หน้า หน้าปกผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ด 128 แกรม

q select pid from dex_product where pid<>'40' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9819,16189,24943,16217,22902,20037,10602,18,20561,1852,5214,13960,23313,14092,23541,4399,21601,20570 Array ( [0] => 9819 [1] => 16189 [2] => 24943 [3] => 16217 [4] => 22902 [5] => 20037 [6] => 10602 [7] => 18 [8] => 20561 [9] => 1852 [10] => 5214 [11] => 13960 [12] => 23313 [13] => 14092 [14] => 23541 [15] => 4399 [16] => 21601 [17] => 20570 )