สินค้าเหลือน้อย

สมุดปกห่วง

100 BAHT
add to cart

เนื้อในผลิตจากกระดาษปอนด์ 80 แกรม จำนวน80แผ่น 160 หน้า หน้าปกผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ด 128 แกรม

q select pid from dex_product where pid<>'40' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4756,19638,14086,23112,5951,23768,4411,14073,21626,2214,23504,6996,13872,16218,18908,24881,20168,19985 Array ( [0] => 4756 [1] => 19638 [2] => 14086 [3] => 23112 [4] => 5951 [5] => 23768 [6] => 4411 [7] => 14073 [8] => 21626 [9] => 2214 [10] => 23504 [11] => 6996 [12] => 13872 [13] => 16218 [14] => 18908 [15] => 24881 [16] => 20168 [17] => 19985 )