สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3997' and ( pcharacter='484' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6053,5819,12930,5818,6052,5821,6288,6055,12926,3996,6289,5817,5822,6054,6290,8833,8834,19512 Array ( [0] => 6053 [1] => 5819 [2] => 12930 [3] => 5818 [4] => 6052 [5] => 5821 [6] => 6288 [7] => 6055 [8] => 12926 [9] => 3996 [10] => 6289 [11] => 5817 [12] => 5822 [13] => 6054 [14] => 6290 [15] => 8833 [16] => 8834 [17] => 19512 )