สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3997' and ( pcharacter='484' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5822,5817,6291,6290,8833,3996,6052,5820,6288,6054,6053,12926,5821,8834,6055,12935,5818,6289 Array ( [0] => 5822 [1] => 5817 [2] => 6291 [3] => 6290 [4] => 8833 [5] => 3996 [6] => 6052 [7] => 5820 [8] => 6288 [9] => 6054 [10] => 6053 [11] => 12926 [12] => 5821 [13] => 8834 [14] => 6055 [15] => 12935 [16] => 5818 [17] => 6289 )