สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3996' and ( pcharacter='484' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6290,6288,8834,8833,3997,6054,12926,6053,5818,5819,6055,6289,5821,6052,5822,5820,12930,12935 Array ( [0] => 6290 [1] => 6288 [2] => 8834 [3] => 8833 [4] => 3997 [5] => 6054 [6] => 12926 [7] => 6053 [8] => 5818 [9] => 5819 [10] => 6055 [11] => 6289 [12] => 5821 [13] => 6052 [14] => 5822 [15] => 5820 [16] => 12930 [17] => 12935 )