สินค้าหมด

70 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3969' and ( pcharacter='170' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3556,3553,8248,3554,4539,3832,9140,3630,3968 Array ( [0] => 3556 [1] => 3553 [2] => 8248 [3] => 3554 [4] => 4539 [5] => 3832 [6] => 9140 [7] => 3630 [8] => 3968 )