สินค้าเหลือน้อย

MG

2,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3966' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5056,4196,9275,3089,17675,1640,1108,6164,6163,5268,1115,1132,928,6539,10750,9591,4131,11516 Array ( [0] => 5056 [1] => 4196 [2] => 9275 [3] => 3089 [4] => 17675 [5] => 1640 [6] => 1108 [7] => 6164 [8] => 6163 [9] => 5268 [10] => 1115 [11] => 1132 [12] => 928 [13] => 6539 [14] => 10750 [15] => 9591 [16] => 4131 [17] => 11516 )