สินค้าเหลือน้อย

MG

2,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3966' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4326,223,1640,1117,1111,1135,5085,434,3059,22225,9272,1629,1134,1130,4574,3061,11114,1110 Array ( [0] => 4326 [1] => 223 [2] => 1640 [3] => 1117 [4] => 1111 [5] => 1135 [6] => 5085 [7] => 434 [8] => 3059 [9] => 22225 [10] => 9272 [11] => 1629 [12] => 1134 [13] => 1130 [14] => 4574 [15] => 3061 [16] => 11114 [17] => 1110 )