สินค้าหมด

950 BAHT
1200 BAHT

HGUC

/
q select pid from dex_product where pid<>'3960' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5525,6231,3575,20855,11577,7367,14164,2261,2938,9246,18649,18307,11141,3414,20852,9276,22865,22856 Array ( [0] => 5525 [1] => 6231 [2] => 3575 [3] => 20855 [4] => 11577 [5] => 7367 [6] => 14164 [7] => 2261 [8] => 2938 [9] => 9246 [10] => 18649 [11] => 18307 [12] => 11141 [13] => 3414 [14] => 20852 [15] => 9276 [16] => 22865 [17] => 22856 )