สินค้าหมด

1,650 BAHT
3940,3941,3939 q select sid 'id',sname 'name' from dex_sub_category where sactivate=1 and scategory='13' relate Array ( [0] => 3940 [1] => 3941 [2] => 3939 )