สินค้าเหลือน้อย

900 BAHT
add to cart

scale 1/100

/
q select pid from dex_product where pid<>'3936' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3950,1094,7917,24702,1098,3591,3951,3930,7913,8630,7918,3931,3933,10728,5050,10320,8421,15618 Array ( [0] => 3950 [1] => 1094 [2] => 7917 [3] => 24702 [4] => 1098 [5] => 3591 [6] => 3951 [7] => 3930 [8] => 7913 [9] => 8630 [10] => 7918 [11] => 3931 [12] => 3933 [13] => 10728 [14] => 5050 [15] => 10320 [16] => 8421 [17] => 15618 )