สินค้าเหลือน้อย

1,750 BAHT
2250 BAHT
add to cart

plastic kit
scale 1/100

/
q select pid from dex_product where pid<>'3925' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22992,14711,7496,3088,1627,984,11519,21397,23526,9284,8619,19381,8600,11517,4334,17516,20896,23528 Array ( [0] => 22992 [1] => 14711 [2] => 7496 [3] => 3088 [4] => 1627 [5] => 984 [6] => 11519 [7] => 21397 [8] => 23526 [9] => 9284 [10] => 8619 [11] => 19381 [12] => 8600 [13] => 11517 [14] => 4334 [15] => 17516 [16] => 20896 [17] => 23528 )