สินค้าหมด

1,750 BAHT
2250 BAHT

plastic kit
scale 1/100

/
q select pid from dex_product where pid<>'3925' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20849,6722,14493,5041,21561,22438,23065,20847,8974,15562,8855,8634,5978,8579,8612,20806,10298,11742 Array ( [0] => 20849 [1] => 6722 [2] => 14493 [3] => 5041 [4] => 21561 [5] => 22438 [6] => 23065 [7] => 20847 [8] => 8974 [9] => 15562 [10] => 8855 [11] => 8634 [12] => 5978 [13] => 8579 [14] => 8612 [15] => 20806 [16] => 10298 [17] => 11742 )