สินค้าหมด

650 BAHT
800 BAHT

plastic kit
scale 1/144 

/
q select pid from dex_product where pid<>'3919' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1116,4196,9269,4326,3592,10014,6164,14704,17388,3058,4994,3060,2270,9275,13010,5045,9853,22557 Array ( [0] => 1116 [1] => 4196 [2] => 9269 [3] => 4326 [4] => 3592 [5] => 10014 [6] => 6164 [7] => 14704 [8] => 17388 [9] => 3058 [10] => 4994 [11] => 3060 [12] => 2270 [13] => 9275 [14] => 13010 [15] => 5045 [16] => 9853 [17] => 22557 )