สินค้าหมด

650 BAHT
800 BAHT

plastic kit
scale 1/144 

/
q select pid from dex_product where pid<>'3919' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1134,8422,928,4994,10342,3100,9272,11114,1125,2270,8133,1124,433,14704,3098,20153,1123,9852 Array ( [0] => 1134 [1] => 8422 [2] => 928 [3] => 4994 [4] => 10342 [5] => 3100 [6] => 9272 [7] => 11114 [8] => 1125 [9] => 2270 [10] => 8133 [11] => 1124 [12] => 433 [13] => 14704 [14] => 3098 [15] => 20153 [16] => 1123 [17] => 9852 )