พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Fourth single release featuring 3 titles.

q select pid from dex_product where pid<>'3888' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16306,5772,4235,17407,8255,21910,15789,23118,7437,10157,24731,20179,9241,21967,2888,20934,23764,5174 Array ( [0] => 16306 [1] => 5772 [2] => 4235 [3] => 17407 [4] => 8255 [5] => 21910 [6] => 15789 [7] => 23118 [8] => 7437 [9] => 10157 [10] => 24731 [11] => 20179 [12] => 9241 [13] => 21967 [14] => 2888 [15] => 20934 [16] => 23764 [17] => 5174 )