พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features opening theme by 3 voice artists.

q select pid from dex_product where pid<>'3873' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24760,25183,7221,18037,1494,21700,1522,21183,18549,9976,7456,23854,6990,5167,24511,24372,13575,9225 Array ( [0] => 24760 [1] => 25183 [2] => 7221 [3] => 18037 [4] => 1494 [5] => 21700 [6] => 1522 [7] => 21183 [8] => 18549 [9] => 9976 [10] => 7456 [11] => 23854 [12] => 6990 [13] => 5167 [14] => 24511 [15] => 24372 [16] => 13575 [17] => 9225 )