สินค้าเหลือน้อย

RG

1,200 BAHT
add to cart

RG 1/144

q select pid from dex_product where pid<>'3860' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4573,4810,808,3069,1056,4339,815,7792,814,4996,22817,3593,4115,816,5198,5064,225,22868 Array ( [0] => 4573 [1] => 4810 [2] => 808 [3] => 3069 [4] => 1056 [5] => 4339 [6] => 815 [7] => 7792 [8] => 814 [9] => 4996 [10] => 22817 [11] => 3593 [12] => 4115 [13] => 816 [14] => 5198 [15] => 5064 [16] => 225 [17] => 22868 )