มีสินค้า

RG

1,200 BAHT
add to cart

RG 1/144

q select pid from dex_product where pid<>'3860' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4803,5063,1617,4810,10330,9828,819,5856,1053,3937,814,4997,7792,6971,4807,4811,6972,12889 Array ( [0] => 4803 [1] => 5063 [2] => 1617 [3] => 4810 [4] => 10330 [5] => 9828 [6] => 819 [7] => 5856 [8] => 1053 [9] => 3937 [10] => 814 [11] => 4997 [12] => 7792 [13] => 6971 [14] => 4807 [15] => 4811 [16] => 6972 [17] => 12889 )