สินค้าเหลือน้อย

RG

900 BAHT
add to cart

RG 1/144

q select pid from dex_product where pid<>'3860' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4115,4810,21560,3593,813,4807,811,814,808,819,4805,1053,22868,810,3071,10005,4811,21557 Array ( [0] => 4115 [1] => 4810 [2] => 21560 [3] => 3593 [4] => 813 [5] => 4807 [6] => 811 [7] => 814 [8] => 808 [9] => 819 [10] => 4805 [11] => 1053 [12] => 22868 [13] => 810 [14] => 3071 [15] => 10005 [16] => 4811 [17] => 21557 )