สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
add to cart

RG Gundam Seed 

q select pid from dex_product where pid<>'3859' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9672,9635,23058,23059,786,6978,8835,23178,4800,4865,9107,4794,3589,10082,9632,18501,788,1622 Array ( [0] => 9672 [1] => 9635 [2] => 23058 [3] => 23059 [4] => 786 [5] => 6978 [6] => 8835 [7] => 23178 [8] => 4800 [9] => 4865 [10] => 9107 [11] => 4794 [12] => 3589 [13] => 10082 [14] => 9632 [15] => 18501 [16] => 788 [17] => 1622 )