สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
add to cart

RG Gundam Seed 

q select pid from dex_product where pid<>'3859' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10558,4798,4793,794,4801,9592,6153,4708,1616,8311,2707,5976,18306,9107,21752,4103,5855,4817 Array ( [0] => 10558 [1] => 4798 [2] => 4793 [3] => 794 [4] => 4801 [5] => 9592 [6] => 6153 [7] => 4708 [8] => 1616 [9] => 8311 [10] => 2707 [11] => 5976 [12] => 18306 [13] => 9107 [14] => 21752 [15] => 4103 [16] => 5855 [17] => 4817 )