สินค้าหมด

750 BAHT

RG Gundam Seed 

q select pid from dex_product where pid<>'3859' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10017,6153,4797,18306,9635,13240,11116,4708,4801,9094,4794,6286,4800,9633,4796,9090,5061,783 Array ( [0] => 10017 [1] => 6153 [2] => 4797 [3] => 18306 [4] => 9635 [5] => 13240 [6] => 11116 [7] => 4708 [8] => 4801 [9] => 9094 [10] => 4794 [11] => 6286 [12] => 4800 [13] => 9633 [14] => 4796 [15] => 9090 [16] => 5061 [17] => 783 )