มีสินค้า

170 BAHT
180 BAHT
add to cart

 ในที่สุดเส้นทางของออซทั้งสองคน ออเฟอุส และ ออโดลีน ก็ได้มาบรรจบซึ่งกันและกันอีกครั้งในสนามรบอันโหดร้าย มิหนำซ้ำคนที่อยู่รอบข้างตัวที่กุมความลับไว้ในใจกลับมีจำนวนมากกว่าที่คนทั้งสองคาดคิด ...ภาพสะท้อนกำลังจะเปลี่ยนทิศ การต่อสู้จะสิ้นสุดลงเช่นใด ติดตามได้ใน Photo Novel ที่ดำเนินเรื่องอยู่ในโลกของ Code Geass เล่มนี้ได้แล้ว

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'3841' and ( pcharacter='129' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14495,16514,6538,21487,13082,16516,5917,10346,20919,356,11111,15567,14639,20141,21524,16518,12510,298 Array ( [0] => 14495 [1] => 16514 [2] => 6538 [3] => 21487 [4] => 13082 [5] => 16516 [6] => 5917 [7] => 10346 [8] => 20919 [9] => 356 [10] => 11111 [11] => 15567 [12] => 14639 [13] => 20141 [14] => 21524 [15] => 16518 [16] => 12510 [17] => 298 )