มีสินค้า

170 BAHT
180 BAHT
add to cart

 ในที่สุดเส้นทางของออซทั้งสองคน ออเฟอุส และ ออโดลีน ก็ได้มาบรรจบซึ่งกันและกันอีกครั้งในสนามรบอันโหดร้าย มิหนำซ้ำคนที่อยู่รอบข้างตัวที่กุมความลับไว้ในใจกลับมีจำนวนมากกว่าที่คนทั้งสองคาดคิด ...ภาพสะท้อนกำลังจะเปลี่ยนทิศ การต่อสู้จะสิ้นสุดลงเช่นใด ติดตามได้ใน Photo Novel ที่ดำเนินเรื่องอยู่ในโลกของ Code Geass เล่มนี้ได้แล้ว

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'3841' and ( pcharacter='129' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16514,11536,6538,21482,23376,354,16521,20141,293,356,201,13083,6470,359,23374,14639,21524,20479 Array ( [0] => 16514 [1] => 11536 [2] => 6538 [3] => 21482 [4] => 23376 [5] => 354 [6] => 16521 [7] => 20141 [8] => 293 [9] => 356 [10] => 201 [11] => 13083 [12] => 6470 [13] => 359 [14] => 23374 [15] => 14639 [16] => 21524 [17] => 20479 )