มีสินค้า

99 BAHT
99 BAHT
add to cart

หน้ากากอ่านค่าพลังโฟร์เซ การ์ดพลัง มาพร้อมหน้ากากอ่านค่า ให้น้องๆได้ประลองพลังกันแล้ว

/
ของเล่น
q select pid from dex_product where pid<>'3700' and ( pcharacter='87' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5021,6479,6478,5025,992,3698,6207,913,988,1904,987,1906,2777,6481,1905,990,991,6208 Array ( [0] => 5021 [1] => 6479 [2] => 6478 [3] => 5025 [4] => 992 [5] => 3698 [6] => 6207 [7] => 913 [8] => 988 [9] => 1904 [10] => 987 [11] => 1906 [12] => 2777 [13] => 6481 [14] => 1905 [15] => 990 [16] => 991 [17] => 6208 )