มีสินค้า

99 BAHT
99 BAHT
add to cart

หน้ากากอ่านค่าพลังโฟร์เซ การ์ดพลัง มาพร้อมหน้ากากอ่านค่า ให้น้องๆได้ประลองพลังกันแล้ว

MU-12-81751
/
ของเล่น
q select pid from dex_product where pid<>'3698' and ( pcharacter='87' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5021,5022,913,5023,6478,1906,6205,3699,988,2044,6210,991,1907,992,5024,6207,2777,5025 Array ( [0] => 5021 [1] => 5022 [2] => 913 [3] => 5023 [4] => 6478 [5] => 1906 [6] => 6205 [7] => 3699 [8] => 988 [9] => 2044 [10] => 6210 [11] => 991 [12] => 1907 [13] => 992 [14] => 5024 [15] => 6207 [16] => 2777 [17] => 5025 )