มีสินค้า

ตุ๊กตา

395 BAHT
add to cart

ตุ๊กตาจาจ้าเต็มตัวขนาด 14 นิ้ว ทำจากผ้าขนเนื้อดีให้สัมผัสนุ่มนิ่มน่ากอด

q select pid from dex_product where pid<>'369' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2717,2820,949,365,2718,962,952,953,956,933,957,364,362,2713,960,967,948,361 Array ( [0] => 2717 [1] => 2820 [2] => 949 [3] => 365 [4] => 2718 [5] => 962 [6] => 952 [7] => 953 [8] => 956 [9] => 933 [10] => 957 [11] => 364 [12] => 362 [13] => 2713 [14] => 960 [15] => 967 [16] => 948 [17] => 361 )