มีสินค้า

ตุ๊กตา

395 BAHT
add to cart

ตุ๊กตาจาจ้าเต็มตัวขนาด 14 นิ้ว ทำจากผ้าขนเนื้อดีให้สัมผัสนุ่มนิ่มน่ากอด

q select pid from dex_product where pid<>'369' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,960,368,362,2712,2720,2713,2719,956,2721,1305,965,959,933,967,939,367,2466,950 Array ( [0] => 960 [1] => 368 [2] => 362 [3] => 2712 [4] => 2720 [5] => 2713 [6] => 2719 [7] => 956 [8] => 2721 [9] => 1305 [10] => 965 [11] => 959 [12] => 933 [13] => 967 [14] => 939 [15] => 367 [16] => 2466 [17] => 950 )