มีสินค้า

139 BAHT
139 BAHT
add to cart

ปืนคู่วิซาร์ด ให้น้องๆเล่นสนุกกันได้พร้อมกันถึง 2 คน

q select pid from dex_product where pid<>'3687' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16146,7787,5035,4939,6492,3429,24013,5959,6499,11039,5037,5038,5033,7964,11049,2742,5303,6488 Array ( [0] => 16146 [1] => 7787 [2] => 5035 [3] => 4939 [4] => 6492 [5] => 3429 [6] => 24013 [7] => 5959 [8] => 6499 [9] => 11039 [10] => 5037 [11] => 5038 [12] => 5033 [13] => 7964 [14] => 11049 [15] => 2742 [16] => 5303 [17] => 6488 )