สินค้าหมด

2,160 BAHT
2700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3686' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6484,4761,8361,11707,5693,6483,8393,8392,4750,7839,11709,5516,8394,6211,9411,6235,6217,6219 Array ( [0] => 6484 [1] => 4761 [2] => 8361 [3] => 11707 [4] => 5693 [5] => 6483 [6] => 8393 [7] => 8392 [8] => 4750 [9] => 7839 [10] => 11709 [11] => 5516 [12] => 8394 [13] => 6211 [14] => 9411 [15] => 6235 [16] => 6217 [17] => 6219 )