สินค้าหมด

2,160 BAHT
2700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3686' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9411,4761,6219,8392,6217,8395,6224,7839,8394,11707,6484,8393,11709,5516,8361,4750,6483,5693 Array ( [0] => 9411 [1] => 4761 [2] => 6219 [3] => 8392 [4] => 6217 [5] => 8395 [6] => 6224 [7] => 7839 [8] => 8394 [9] => 11707 [10] => 6484 [11] => 8393 [12] => 11709 [13] => 5516 [14] => 8361 [15] => 4750 [16] => 6483 [17] => 5693 )