สินค้าเหลือน้อย

DVD

99 BAHT
280 BAHT
add to cart

แย่แล้วสิ! มีฝูงอุกาบาตเข้าถล่มโลกของเรา! แก๊งสลัดทุกคนต้องสามัคคีกันปกป้องโลก แต่ฝูงอุกาบาตมีเยอะเหลือเกิน

"หนีกันเถอะ" แก๊งสลัดจะหนีพ้นหรือไม่ หรือนี่จะเป็นจุดจบของ The SALADS World!

q select pid from dex_product where pid<>'368' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,956,957,366,958,941,361,933,940,952,951,948,363,364,2820,2841,953,362,2819 Array ( [0] => 956 [1] => 957 [2] => 366 [3] => 958 [4] => 941 [5] => 361 [6] => 933 [7] => 940 [8] => 952 [9] => 951 [10] => 948 [11] => 363 [12] => 364 [13] => 2820 [14] => 2841 [15] => 953 [16] => 362 [17] => 2819 )