สินค้าเหลือน้อย

DVD

99 BAHT
280 BAHT
add to cart

SaSa วางแผนจะทำขนมสูตรพิเศษให้ JaJa แต่ในสูตรพิเศษนั้นมีวัตถุดิบประหลาดหลายอย่าง SaSa

ต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อขนมของ JaJa แวะมาชิมขนมสูตรพิเศษของ SaSa 

q select pid from dex_product where pid<>'367' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,372,958,363,933,954,366,2841,939,952,369,951,949,361,948,953,2820,956,950 Array ( [0] => 372 [1] => 958 [2] => 363 [3] => 933 [4] => 954 [5] => 366 [6] => 2841 [7] => 939 [8] => 952 [9] => 369 [10] => 951 [11] => 949 [12] => 361 [13] => 948 [14] => 953 [15] => 2820 [16] => 956 [17] => 950 )