สินค้าเหลือน้อย

DVD

99 BAHT
280 BAHT
add to cart

ในขณะที่ DinDin กำลังดูแลผลไม้ในสวน จู่ ๆ ก็มีคนโจมตีด้วยอาวุธเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัว ใครกันนะที่โจมตี DinDin?

ศัตรูของ DinDin คือใครมาช่วยหาคำตอบกัน

q select pid from dex_product where pid<>'365' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,369,363,936,941,953,966,2719,2717,361,954,949,956,367,950,948,2820,959,2721 Array ( [0] => 369 [1] => 363 [2] => 936 [3] => 941 [4] => 953 [5] => 966 [6] => 2719 [7] => 2717 [8] => 361 [9] => 954 [10] => 949 [11] => 956 [12] => 367 [13] => 950 [14] => 948 [15] => 2820 [16] => 959 [17] => 2721 )