สินค้าเหลือน้อย

DVD

99 BAHT
280 BAHT
add to cart

ในขณะที่ DinDin กำลังดูแลผลไม้ในสวน จู่ ๆ ก็มีคนโจมตีด้วยอาวุธเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัว ใครกันนะที่โจมตี DinDin?

ศัตรูของ DinDin คือใครมาช่วยหาคำตอบกัน

q select pid from dex_product where pid<>'365' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,372,952,951,948,967,361,957,939,954,366,367,2819,369,364,956,958,949,941 Array ( [0] => 372 [1] => 952 [2] => 951 [3] => 948 [4] => 967 [5] => 361 [6] => 957 [7] => 939 [8] => 954 [9] => 366 [10] => 367 [11] => 2819 [12] => 369 [13] => 364 [14] => 956 [15] => 958 [16] => 949 [17] => 941 )