พรีออเดอร์

.

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์

Features 2 songs, drama and illustrated jacket.

q select pid from dex_product where pid<>'3640' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1351,12760,8269,12861,3352,12867,8372,6264,6128,13595,9779,17295,11432,9797,5931,8487,9133,12863 Array ( [0] => 1351 [1] => 12760 [2] => 8269 [3] => 12861 [4] => 3352 [5] => 12867 [6] => 8372 [7] => 6264 [8] => 6128 [9] => 13595 [10] => 9779 [11] => 17295 [12] => 11432 [13] => 9797 [14] => 5931 [15] => 8487 [16] => 9133 [17] => 12863 )