พรีออเดอร์

.

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์

Features 2 songs, drama and illustrated jacket.

q select pid from dex_product where pid<>'3640' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3151,8359,9138,6322,12865,1388,5098,11613,5099,8372,8368,1386,3572,5254,13084,18981,4851,18977 Array ( [0] => 3151 [1] => 8359 [2] => 9138 [3] => 6322 [4] => 12865 [5] => 1388 [6] => 5098 [7] => 11613 [8] => 5099 [9] => 8372 [10] => 8368 [11] => 1386 [12] => 3572 [13] => 5254 [14] => 13084 [15] => 18981 [16] => 4851 [17] => 18977 )