สินค้าเหลือน้อย

DVD

99 BAHT
280 BAHT
add to cart

เมื่อเหล่า The SALADs อยากจัดการประกวดร้องเพลง จะมีใครเข้าร่วมประกวดบ้าง และใครจะเป็นผู้ชนะ

เสียงนั้นจะไพเราะกันขนาดไหน ติดตามต่อได้ในตอนนี้กันเลย

q select pid from dex_product where pid<>'363' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,940,2720,2820,965,955,956,2841,949,948,963,959,950,941,2712,2840,361,936,957 Array ( [0] => 940 [1] => 2720 [2] => 2820 [3] => 965 [4] => 955 [5] => 956 [6] => 2841 [7] => 949 [8] => 948 [9] => 963 [10] => 959 [11] => 950 [12] => 941 [13] => 2712 [14] => 2840 [15] => 361 [16] => 936 [17] => 957 )