สินค้าเหลือน้อย

DVD

99 BAHT
280 BAHT
add to cart

เมื่อเหล่า The SALADs อยากจัดการประกวดร้องเพลง จะมีใครเข้าร่วมประกวดบ้าง และใครจะเป็นผู้ชนะ

เสียงนั้นจะไพเราะกันขนาดไหน ติดตามต่อได้ในตอนนี้กันเลย

q select pid from dex_product where pid<>'363' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,954,965,362,963,367,365,368,2468,2720,960,2712,967,951,2840,958,2717,956,2716 Array ( [0] => 954 [1] => 965 [2] => 362 [3] => 963 [4] => 367 [5] => 365 [6] => 368 [7] => 2468 [8] => 2720 [9] => 960 [10] => 2712 [11] => 967 [12] => 951 [13] => 2840 [14] => 958 [15] => 2717 [16] => 956 [17] => 2716 )