สินค้าเหลือน้อย

DVD

99 BAHT
280 BAHT
add to cart

เมื่อเหล่า The SALADs อยากจัดการประกวดร้องเพลง จะมีใครเข้าร่วมประกวดบ้าง และใครจะเป็นผู้ชนะ

เสียงนั้นจะไพเราะกันขนาดไหน ติดตามต่อได้ในตอนนี้กันเลย

q select pid from dex_product where pid<>'363' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,939,2819,940,2839,367,966,372,2721,954,2468,962,957,364,960,1305,948,951,965 Array ( [0] => 939 [1] => 2819 [2] => 940 [3] => 2839 [4] => 367 [5] => 966 [6] => 372 [7] => 2721 [8] => 954 [9] => 2468 [10] => 962 [11] => 957 [12] => 364 [13] => 960 [14] => 1305 [15] => 948 [16] => 951 [17] => 965 )