สินค้าเหลือน้อย

DVD

99 BAHT
280 BAHT
add to cart

เมื่อเหล่า The SALADs อยากจัดการประกวดร้องเพลง จะมีใครเข้าร่วมประกวดบ้าง และใครจะเป็นผู้ชนะ

เสียงนั้นจะไพเราะกันขนาดไหน ติดตามต่อได้ในตอนนี้กันเลย

q select pid from dex_product where pid<>'363' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,367,965,1305,939,954,2466,956,959,372,936,2841,967,933,364,963,958,2468,365 Array ( [0] => 367 [1] => 965 [2] => 1305 [3] => 939 [4] => 954 [5] => 2466 [6] => 956 [7] => 959 [8] => 372 [9] => 936 [10] => 2841 [11] => 967 [12] => 933 [13] => 364 [14] => 963 [15] => 958 [16] => 2468 [17] => 365 )