สินค้าเหลือน้อย

10

99 BAHT
280 BAHT
add to cart

เมื่อ Plubbit เพื่อนของ Fu หลงทางหายในป่า แต่โชคดีได้เจอกับ JaJa, Homma, SaSa และ MunBear

ทั้งหมดรวมตัวกันเรื่องวุ่น ๆ จึงเกิดขึ้น ส่วนเรื่องจะวุ่นขนาดไหน 

q select pid from dex_product where pid<>'362' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2712,2840,959,955,364,949,2466,954,933,2716,941,2713,368,367,939,2819,963,948 Array ( [0] => 2712 [1] => 2840 [2] => 959 [3] => 955 [4] => 364 [5] => 949 [6] => 2466 [7] => 954 [8] => 933 [9] => 2716 [10] => 941 [11] => 2713 [12] => 368 [13] => 367 [14] => 939 [15] => 2819 [16] => 963 [17] => 948 )