สินค้าเหลือน้อย

10

99 BAHT
280 BAHT
add to cart

เมื่อ Plubbit เพื่อนของ Fu หลงทางหายในป่า แต่โชคดีได้เจอกับ JaJa, Homma, SaSa และ MunBear

ทั้งหมดรวมตัวกันเรื่องวุ่น ๆ จึงเกิดขึ้น ส่วนเรื่องจะวุ่นขนาดไหน 

q select pid from dex_product where pid<>'362' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,967,949,2819,952,959,956,957,955,2840,958,2721,2718,2820,2841,939,2466,372,953 Array ( [0] => 967 [1] => 949 [2] => 2819 [3] => 952 [4] => 959 [5] => 956 [6] => 957 [7] => 955 [8] => 2840 [9] => 958 [10] => 2721 [11] => 2718 [12] => 2820 [13] => 2841 [14] => 939 [15] => 2466 [16] => 372 [17] => 953 )