มีสินค้า

190 BAHT
390 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3599' and ( pcharacter='162' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3542,3245,3597,3598,3244,3242,3241,3541,3246,3247,3540,3243 Array ( [0] => 3542 [1] => 3245 [2] => 3597 [3] => 3598 [4] => 3244 [5] => 3242 [6] => 3241 [7] => 3541 [8] => 3246 [9] => 3247 [10] => 3540 [11] => 3243 )