มีสินค้า

190 BAHT
390 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3598' and ( pcharacter='162' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3597,3599,3247,3242,3244,3541,3540,3241,3542,3246,3243,3245 Array ( [0] => 3597 [1] => 3599 [2] => 3247 [3] => 3242 [4] => 3244 [5] => 3541 [6] => 3540 [7] => 3241 [8] => 3542 [9] => 3246 [10] => 3243 [11] => 3245 )