สินค้าเหลือน้อย

540 BAHT
900 BAHT
add to cart

plastic kit
scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'3583' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19373,1100,19369,17852,22999,11584,10802,22448,23490,7926,23453,22554,24489,10345,7843,1105,12894,1102 Array ( [0] => 19373 [1] => 1100 [2] => 19369 [3] => 17852 [4] => 22999 [5] => 11584 [6] => 10802 [7] => 22448 [8] => 23490 [9] => 7926 [10] => 23453 [11] => 22554 [12] => 24489 [13] => 10345 [14] => 7843 [15] => 1105 [16] => 12894 [17] => 1102 )