สินค้าหมด

850 BAHT
1100 BAHT

plastic kit
scale 1/144 

/
q select pid from dex_product where pid<>'3581' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1950,1102,1106,18703,10345,10801,1101,11581,5518,5517,22447,7926,8469,1636,11583,22861,23000,5708 Array ( [0] => 1950 [1] => 1102 [2] => 1106 [3] => 18703 [4] => 10345 [5] => 10801 [6] => 1101 [7] => 11581 [8] => 5518 [9] => 5517 [10] => 22447 [11] => 7926 [12] => 8469 [13] => 1636 [14] => 11583 [15] => 22861 [16] => 23000 [17] => 5708 )