สินค้าเหลือน้อย

4,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3565' and ( pcharacter='172' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13778,13781,17305,13779,13782,13780,17306,17302 Array ( [0] => 13778 [1] => 13781 [2] => 17305 [3] => 13779 [4] => 13782 [5] => 13780 [6] => 17306 [7] => 17302 )