สินค้าเหลือน้อย

4,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3565' and ( pcharacter='172' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13781,17306,17302,13780,13782,13778,17305,13779 Array ( [0] => 13781 [1] => 17306 [2] => 17302 [3] => 13780 [4] => 13782 [5] => 13778 [6] => 17305 [7] => 13779 )