สินค้าเหลือน้อย

3,200 BAHT
3600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3564' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13668,5443,11207,8028,10784,22055,6575,6989,3042,18656,1515,10169,5231,22913,5621,9377,3887,18208 Array ( [0] => 13668 [1] => 5443 [2] => 11207 [3] => 8028 [4] => 10784 [5] => 22055 [6] => 6575 [7] => 6989 [8] => 3042 [9] => 18656 [10] => 1515 [11] => 10169 [12] => 5231 [13] => 22913 [14] => 5621 [15] => 9377 [16] => 3887 [17] => 18208 )