สินค้าเหลือน้อย

3,200 BAHT
3600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3564' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15507,10148,21922,13014,10886,10853,6824,15963,23176,19057,1324,21201,479,22412,1514,2953,14606,24327 Array ( [0] => 15507 [1] => 10148 [2] => 21922 [3] => 13014 [4] => 10886 [5] => 10853 [6] => 6824 [7] => 15963 [8] => 23176 [9] => 19057 [10] => 1324 [11] => 21201 [12] => 479 [13] => 22412 [14] => 1514 [15] => 2953 [16] => 14606 [17] => 24327 )