สินค้าหมด

150 BAHT
3553,3554,3555 q select sid 'id',sname 'name' from dex_sub_category where sactivate=1 and scategory='13' relate Array ( [0] => 3553 [1] => 3554 [2] => 3555 )